Privacy
Privacy Reglement /A.V.G. Barbara Rondelez Jewels legt alleen gegevens van haar
klanten vast, die noodzakelijk zijn om de bestelde sieraden te kunnen leveren. Ook
kunnen deze gegevens gebruikt worden om contact op te nemen met de klant over de
bestelling. Deze gegevens zijn enkel en alleen voor/door Barbara Rondelez Jewels
toegankelijk. Niets is automatisch vooraf ingevuld. De klant vult zelf gegevens in zoals
naam, adres, woonplaats, bankrekening, telefoonnummer en e-mail adres. Barbara
Rondelez Jewels garandeert haar klanten, dat deze gegevens aan geen enkel individu of
instelling worden doorgegeven, noch op verzoek noch vrijwillig, anders dan indien
noodzakelijk met schriftelijke toestemming van de individuele klant vooraf. De
persoonsgegevens blijven in principe zorgvuldig bewaard in het systeem. Iedere klant van
Barbara Rondelez Jewels heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering of meenemen
van eigen gegevens (data portabiliteit). Ook bestaat het recht voor de klant om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht er ooit onverhoopt sprake zijn van
een data lek dan zal Barbara Rondelez Jewels onmiddellijk conform voorschrift (melden)
handelen. Een verwerkers overeenkomst is conform voorschrift A.V.G. wetgeving
schriftelijk overeengekomen tussen Barbara Rondelez Jewels en de web beheerder van
Barbara Rondelez Jewels.